Zmiana języka:


Get Adobe Flash player

Kontakt

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa 02-643
oddział: ul. Solec 3/5, Łódź 94-247

tel. 0048 22 831 00 36
tel. 0048 22 635 21 93
fax 0048 22 831 79 96
kom. 0048 506 155 499
kom. 0048 509 024 007
e-mail: biuro@bongo.com.pl

NIP: 727-26-88-250

Numery rachunków bankowych:
82 1050 1461 1000 0090 3091 1268 PLN
60 1050 1461 1000 0090 3091 1276 EUR
38 1050 1461 1000 0090 3091 1284 USD
16 1050 1461 1000 0090 3091 1292 GBP

Mapa

Pokaż Bongo na większej mapie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MC/01/04/2018

28.04.2017

Firma „BONGO” Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert

Dane Zamawiającego:
BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa

Osoba do kontaktów:
Marek Cichewicz,
tel. 604 066 152,
e-mail: m.cichewicz@bongo.com.pl

Tryb udzielenia zamówienia:
Konkurs ofert w trybie zasad konkurencyjności
Zamówienie w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy BONGO poprzez wdrożenie Strategii Biznesowej” (poddziałanie 3.2.2. Modele biznesowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych na poszczególne targi oraz misje gospodarcze.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2017 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Więcej szczegółów w załączniku.
Zapraszam do składania ofert.