Zmiana języka:


Get Adobe Flash player


ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGII BIZNESOWEJ

08.07.2016
Firma „BONGO” Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Biznesowej.

08.07.2016

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Biznesowej

Firma „BONGO” Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszaw, oddział ul. Solec 3/5, Łódź 94-247 w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów - Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług, konkursu zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Biznesowej.
Szczegóły w załączonych plikach: