Zmiana języka:


Get Adobe Flash player

Kontakt

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa 02-643
oddział: ul. Solec 3/5, Łódź 94-247

tel. 0048 22 831 00 36
tel. 0048 22 635 21 93
fax 0048 22 831 79 96
kom. 0048 506 155 499
kom. 0048 509 024 007
e-mail: biuro@bongo.com.pl

NIP: 727-26-88-250

Numery rachunków bankowych:
82 1050 1461 1000 0090 3091 1268 PLN
60 1050 1461 1000 0090 3091 1276 EUR
38 1050 1461 1000 0090 3091 1284 USD
16 1050 1461 1000 0090 3091 1292 GBP

Mapa

Pokaż Bongo na większej mapie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MC/01/11/2017

Łódź dn, 20.11.2017

Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz

I. Dane Zamawiającego:

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c.

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź

Osoba do kontaktów:

Marek Cichewicz, tel. 604 066 152, e-mail: m.cichewicz@bongo.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Konkurs ofert w trybie rozeznania rynku.

Zamówienie w ramach projektu „System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001” (RPLD.02.01.02-IP.02-10-026/17 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na wdrożeniu w firmie systemu zarządzania jakością oraz jego certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015, prowadząca do uzyskania certyfikatu ISO 9001:2015.

Specyfikacja:

Usługa doradcza składa się z dwóch etapów:

  1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015
  2. Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015

Termin i miejsce realizacji zamówienia: od 01.04.2018 do 30.09.2018, ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź.
Więcej informacji w załączniku