Zmiana języka:


Get Adobe Flash player

Kontakt

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa 02-643
oddział: ul. Solec 3/5, Łódź 94-247

tel. 0048 22 831 00 36
tel. 0048 22 635 21 93
fax 0048 22 831 79 96
kom. 0048 506 155 499
kom. 0048 509 024 007
e-mail: biuro@bongo.com.pl

NIP: 727-26-88-250

Numery rachunków bankowych:
82 1050 1461 1000 0090 3091 1268 PLN
60 1050 1461 1000 0090 3091 1276 EUR
38 1050 1461 1000 0090 3091 1284 USD
16 1050 1461 1000 0090 3091 1292 GBP

Mapa

Pokaż Bongo na większej mapie

OFERTA ZA ZAKUP GADŻETÓW PROMOCYJNYCH MC/02/01/2018 - WYNIKI ZAPYTANIA

Łódź, dn 17.01.2018

Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU DOSTAWCY

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy (zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr MC/02/01/2018 z dnia 07.01.2018) w ramach projektu pt.: „Wzrost eksportu poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji” do realizacji zamówienia wybrano firmę DORADZTWO Tomasz Wróblewski TW Consulting.

Firma ta uzyskała największą liczbę punktów.

więcej w załączniku